KYMCO&Parts

kymco

フロントフェイス タイプ1 

商品番号

IMC-K01

商品名

フロントフェイス タイプ

適合車種

GD125・150・250

価格(税込)

¥35,700

フロントフェイス タイプ2 

商品番号

IMC-K02

商品名

フロントフェイス タイプ2

適合車種

GD125・150・250

価格(税込)

¥35,700

テールカバー 

商品番号

IMC-K03

商品名

テールカバー

適合車種

GD

価格(税込)

¥8,925

タンデムバー

商品番号

IMC-K04

商品名

タンデムバー

適合車種

GD125・150・250

価格(税込)

¥18,900

G3 100パイマフラー オールステン製 サイレンサー部 100パイ バンドステータイプ

商品番号

IMC-K05

商品名

G3 100パイマフラー オールステン製 サイレンサー部 100パイ バンドステータイプ

適合車種

GD125

価格(税込)

¥36,750